Θα χαρούμε να σας ακούσουμε ή να σας δούμε.

Θα μας βρείτε Αιγαίου 20, Καλαμαριά 54655, Θεσσαλονίκη 231 307 9679
    Αιγαίου 20, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη